วัดบัว


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 25
ต.โนนสูง  อ.โนนสูง  นครราชสีมา 30160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปทุมสารคุณ (อินทร์ นนฺทโก-กระจ่ายกลาง) จอว., ที่ปรึกษา จอ.โนนสูง

วัดบัว เป็นวัดที่อยู่ในชุมชน มีป่าปลูกประมาณ 20 ไร่ มีแม่น้ำไหลผ่านหลังวัด เป็นที่ร่มรื่นเย็นสบายสัปปายะ

อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาจารย์ พระชุตินนท์ ชุตินนฺโท ร.จอ. 089-582-2628
พระวิปัสสนาจารย์ พระสนอง อหึสโก 086-251-7801

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในวัด พระประกอบ ฐิตเปโม 086-719-4619

 

การอบรม

กิจกรรมปฏิบัติธรรม

  • กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 1-7 ธันวาคม ทุกปี

ตารางการปฏิบัติ

เวลา 04.00 น.  ตื่นนอนทำกิจกรรมทำวัดสวดมนต์  ถึง 07.00 น.
เวลา 13.00 น.  ปฏิบัติธรรม ถึง 15.00 น.
เวลา 17.00 น.  ทำวัตรสวดมนต์ ถึง 21.00 น

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 11 ถ.เกษตร   ตำบล: โนนสูง   อำเภอ: โนนสูง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30160
โทร.: 04-437-9138
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

ทางรถไฟ สายกรุงเทพ-หนองคาย แล้วต่อรถสามล้อรับจ้าง มาลงที่วัดบัว
ทางรถโดยสารประจำทาง สายโคราช-โนนสูง ลงที่ตลาดเก่า แล้วเดินเข้าวัดเลย

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0804]