วัดบางนาใน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 5
ต.บางนา  อ.บางนา  กรุงเทพฯ 10260
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระพิพัฒน์ปริยัติวิมล

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางนา   อำเภอ: บางนา   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10260
โทร.: 02-393-2684
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0208]