วัดบางเลนเจริญ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 11
ต.บางเลน  อ.บางใหญ่  นนทบุรี 11140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูศรีกิตติวรากร

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางเลน   อำเภอ: บางใหญ่   จังหวัด: นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 11140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0244]