วัดบ้านภูเขาทอง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 20
ต.โคกสะอาด  อ.หนองบัวระเหว  ชัยภูมิ 36250
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการอุดร สนฺตจิตฺโต-จิตรสมบูรณ์ จอว.

วัดบ้านภูเขาทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ ภูมิสถานเป็นเนินเขา โดยทั่วไปมีป่าไม้
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ไม้จิก ไม้ัรัง ไม้ประดู่ เป็นต้น จึงทำให้มีบรรยากาศที่ดี

 

การอบรม

การให้การอบรม

วันที่ 24-30 มีนาคม ของทุกปี จัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม บวชชีพราหมณ์ อบรมและปฏิบัติธรรม
จัดมาเป็นระยะเวลา 9 ปี มีภิกษุ สามเณรและอุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมากกว่า 200 รูป-คน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 61 ม.9   ตำบล: โคกสะอาด   อำเภอ: หนองบัวระเหว   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36250
โทร.: 080-156-4596
เว็บไซต์: http://www.wadbaanpookaotong.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0654]