วัดประชารังสรรค์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 10
ต.ท่าผา  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70190
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร อาจิตปุญโญ)

สำนักปฏิบัติธรรมวัดประชารังสรรค์ เน้นการอยู่กับธรรมชาติ คือร่มรื่นด้วยต้นไม้ (สัปปายะ) และมีอาคารปฏิบัติธรรม อาคารที่พัก ที่สะดวก สงบเงียบ สะอาดเรียบร้อย

ด้านการปฏิบัิติ เน้นด้านการพัฒนาจิตใจเป็นหลักสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือ พระภิกษุ-สามเณร, อุบาสก-อุบาสิกา, ประชาชน และเด็กนักเรียน/เยาวชน ในเขตตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นหลัก รวมทั้งประชาชนในเขตใกล้เคียงโดยรอบ
 

 

การอบรม

 

กิจวัตรประจำวัน

04.00 น. ตื่นนอน (สัญญาณระฆัง) ทำภารกิจส่วนตัว
04.30 น. ทำวัตรเช้า ฝึกปฏิบัติธรรม เดินจงกรม
07.00 น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ฝึกปฏิบัติธรรม เดินจงกรม  บรรยายธรรม  ตอบปัญหาธรรม
11.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ฟังบรรยายธรรม  ฝึกปฏิบัติธรรม  เดินจงกรม กิจกรรมอื่นๆ
18.00 น. ทำวัตรเย็น  ฝึกปฏิบัติธรรม ตอบปัญหาธรรม
21.00 น. จำวัด พักผ่อน  ดับไฟ

ระเบียบการอบรมที่ผู้เข้าอบรมควรทราบ มีดังนี้

  • ตรงต่อเวลา
  • ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณวัด
  • ร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่วัดจัดตามความเหมาะสม
  • ต้องสำรวมกาย วาจา ใจ ในทุกอิริยาบถ
  • พระภิกษุ-สามเณร นุ่งห่มเป็นปริมณฑล, อุบาสก-อุบาสิกา ประชาชนทั่วไปนุ่งขาวห่มขาว หรือชุดที่สุภาพเหมาะสม
  • ห้ามนำและสูบบุหรี่/เสพยาเสพติด และห้ามดื่มสุราในวัดเด็ดขาด
  • ในการอบรมทุกครั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 3/3 ม.10 ถ.ลูกแก-ห้วยกระบอก   ตำบล: ท่าผา   อำเภอ: บ้านโป่ง   จังหวัด: ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์: 70190
โทร.: 089-746-3627
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0922]