วัดปากท่อ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 13
ต.ปากท่อ  อ.ปากท่อ  ราชบุรี 70140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ปากท่อ   อำเภอ: ปากท่อ   จังหวัด: ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์: 70140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0925]