วัดป่ากกค้อ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 16
ต.นากลาง  อ.นากลาง  หนองบัวลำภู 39170
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระบำรุง สิริปุญโญ

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: นากลาง   อำเภอ: นากลาง   จังหวัด: หนองบัวลำภู   รหัสไปรษณีย์: 39170
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0976]