วัดป่าประชาพินิจ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 11
ต.ม่วงไข่  อ.พังโคน  สกลนคร 47160
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูโฆษิตธรรมคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ม่วงไข่   อำเภอ: พังโคน   จังหวัด: สกลนคร   รหัสไปรษณีย์: 47160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0832]