วัดป่าพันชนะ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 34
ต.พันชนะ  อ.ด่านขุนทด  นครราชสีมา 30210
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสุทธิ อิสฺสโร จอว.

ด้านอาคารสถานที่
เป็นสถานที่่สัปปายะ ร่มรื่นไปด้วยป่าไม้จำนวนมาก นานาชนิด

สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นสะอาด และกว้างขวาง แก่ผู้ปฏิบัติธรรมพอสมควร

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระจีระศักดิ์ วรธมฺโม 081-436-1832

 

การอบรม

ตารางการปฏิบัติประจำวัน

เวลา 03.00 น. นั่งสมาธิ+ทำวัตรเช้า
เวลา 06.00 น. ภิกษุ-สามเณร ออกบิณฑบาต (โยมเดินจงกรม)
เวลา 08.00 น. ถวายอาหารบิณฑบาต
เวลา 10.00 น. ออกเดินจงกรม พร้อมกันหมด
เวลา 12.00 น. พักเที่ยง
เวลา 13.30 น. นั่งสมาธิ
เวลา 14.30 น. บรรยาธรรม
เวลา 15.30 น. พัก ดื่มน้ำปานะ
เวลา 17.30 น. นั่งสมาธิ-ทำวัตรเย็น
เวลา 19.00 น. ฟังธรรม
เวลา 20.00 น. พักผ่อน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 42 ม.5 ถ.กำลังเอก   ตำบล: พันชนะ   อำเภอ: ด่านขุนทด   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30210
โทร.: 087-253-1051
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0813]