วัดป่าหนองดุม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 40
ต.จันทบเพชร  อ.บ้านกรวด  บุรีรัมย์ 31180
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการนิรัตน์ โชติปุญฺโญ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: จันทบเพชร   อำเภอ: บ้านกรวด   จังหวัด: บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์: 31180
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9180]