วัดป่าอาสภาวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 4
ต.หินตั้ง  อ.บ้านไผ่  ขอนแก่น 40110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุจินต์ธรรมวิมล (สมจิตร กดนอก-รตินฺธโร) จอว., จต.หินตั้ง เขต 2

วัดป่าอาสภาวาส มีป่าไม้ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ห่างชุมชนพอสมควร  มีลานธรรม ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ  ที่พักสะดวกสบายพอสมควร สถานที่สบาย อาหารสบา่ย อากาศสบาย บุคคลสบาย ธรรมสบาย

 

การอบรม

ทำวัตรสวดมนต์ สวดมนต์โต้รุ่งทุกวันศีล ปฏิบัติธรรม สอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรม

กิจกรรมที่จัดเป็นประจำ

  • งานอบรมนักเรียน เข้าค่ายพุทธธรรม
  • งานอบรมประชาชน ผู้เข้าปฏิบัติธรรม บางโอกาส

ระเบียบการเข้ารับการอบรม

ผู้เข้าอบรม ต้องสำรวมตา งดวาจา พูดน้อย ไม่ทำข้อมูลปฏิบัติปรุงแต่ง ทำช้าๆ กำหนดทุกอิริยาบถอย่างช้าๆ ทำอย่างต่อเนื่อง ทุกอิริยาบถที่เคลื่อน ต้องมีสติ  ทำโดยไม่หวังผลอะไร ไม่โลภ อยากได้อะไรต่างๆ เพียงแต่ทำตามหน้าที่ของผู้มาปฏิบัติธรรมเท่านั้น

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  • พระวิเทน สาตื้อ-สุจิณฺณธมฺโม  เลขาฯ จต.เขต 2, น.ธ.เอก, พธ.บ.  โทร.085-241-6310

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 13 ม.1   ตำบล: หินตั้ง   อำเภอ: บ้านไผ่   จังหวัด: ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์: 40110
โทร.: 085-241-6310 (เลขาฯ จต.), 089-711-5683
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

  1. จากกรุงเทพฯ - โคราช อ.บ้านไผ่ ถึง อ.บ้านไผ่ แยกไปทางมหาสารคาม-บรบือ  บ้านหินตั้ง แยกไปทาง อ.เฟืื่่องน้อย หนองสองห้อง (บ้านหินตั้ง วัดป่าอาสภาวาส)  ระยะทางประมาณ 500 เมตร หรือ 9 กม.) อยู่หลังโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
  2. ลงบ้านไผ่ นั่งรถสายบรบือ-บ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  ลงรถที่ตำบลหินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ระยะทางห่างถนนสายบรบือ-บ้านไผ่ 1 กม.  ไปทางหนองสองห้อง-เปรียน้อย-ตำบลบ้านลาน มีรถประจำทาง สายหินตั้ง-โคกก่อง
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0289]