วัดป่าเทพมงคล


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 13
ต.โนนสัง  อ.โนนสัง  หนองบัวลำภู 39140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสาคร จนทสาโร

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: โนนสัง   อำเภอ: โนนสัง   จังหวัด: หนองบัวลำภู   รหัสไปรษณีย์: 39140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0973]