วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดยโสธร แห่งที่ 3
ต.โคกสำราญ  อ.เลิงนกทา  ยโสธร 35120
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการบุญชวน ธมฺมโฆสโก

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: โคกสำราญ   อำเภอ: เลิงนกทา   จังหวัด: ยโสธร   รหัสไปรษณีย์: 35120
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0201]