วัดพรหมนิวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 6
ต.บางนาค  อ.เมือง  นราธิวาส 96000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิสิฐพรหมคุณ (สมชาย โชติวโร) จร.

กรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

วัดพรหมนิวาส  อยู่ในตัวเมืองนราธิวาส ล้อมรอบด้วยชุมชนมุสลิม มีไทยพุทธตรงข้ามวัด 5 ครอบครัว
เมื่อวัดเริ่มจะร้างจากปัญหาความไม่สงบในภาคใต้  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะปกครอง ให้มารักษาการและฟื้นฟู
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 จึงได้นำหลักการปฏิบัติธรรมมาใช้ในการอบรมเยาวชนและประชาชน  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาชายแดนใต้
ปัจจุบันมีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนส่งนักเรียนมาอบรม 1,500 คนต่อปี  มีประชาชนมาถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม

  • พระทวีศักดิ์ ตนฺติปาโล  โทร.088-343-4495
     

 

การอบรม

 
 

ตารางเวลาสำหรับประชาชนทั่วไป

03.30 น.                 ตื่นนอน
04.00-06.00 น.        ทำกิจส่วนตัว
07.20-08.00 น.        นั่งสมาธิ-เดินจงกรม ทำวัตรเช้า
08.00-09.00 น.        อาหารเช้า
09.00-10-45 น.        พักทำกิจส่วนตัว
11.00-12.00 น.        ฟังธรรม อบรมการปฏิบัติ
12.00-13.00 น.        รับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.        พักทำกิจส่วนตัว
16.00-17.00 น.        ฟังธรรม อบรมการปฏิบัติ
17.00-18.00 น.        พักทำกิจส่วนตัว
18.00-19.00 น.        ทำวัตรเย็น
19.00-21.00 น.        พักทำกิส่วนตัว
21-00-03.30 น.        ฟังธรรม กฎแห่งกรรม ,นอน

การแต่งกาย ชุดขาว สุภาพ

หลักสูตรการอบรมสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

หลักสูตรที่ 1 พัฒนาคุณธรรม ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน
หลักสูตรที่ 2 สร้างสภาวผู้นำระยะเวลา 3 คืน 4 วัน
หลักสูตรที่ 3 ปฏิบัติธรรม ระยะเวลา 4 คืน 5 วัน

*หมายเหตุ  สถานศึกษาเลือกหลักสูตร


 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 78 ถ.โคกเคียน   ตำบล: บางนาค   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นราธิวาส   รหัสไปรษณีย์: 96000
โทร.: 08-534-1849
เว็บไซต์: ........
อีเมล: chotiwaro_s@yahoo.co.th
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเเอียดการเดินทาง

  • โดยรถส่วนตัว เดินทางจากกรุงเทพฯ นราธิวาส ทางรถยนต์ระยะทาง 1,140 กม.
  • โดยรถไฟ ทางรถไฟจากกรุงเทพฯ สถานีตันหยงมัส โทรศัพท์ประสานทางวัดส่งรถไปรับ
  • โดยเครื่องบิน ทางเครื่องบิน จากสนามบินสุวรรณภูมิ นราธิวาส มีรถตู้บริการส่งถึงวัดท่านละ 80 บาท
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0879]