วัดพระบรมธาตุ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 9
ต.ชัยนาท  อ.เมือง  ชัยนาท 17000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปญฺโญ)

พระครูศรีปริยัติอุเทศ (ยุวชน เขมปญฺโญ) ป.ธ..6, ศน.บ. เจ้าสำนัก

วิปัสนาจารย์

  • พระปลัดบุญชอบ ธมฺมโชโต
  • พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 173 ม.6   ตำบล: ชัยนาท   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ชัยนาท   รหัสไปรษณีย์: 17000
โทร.: 05-642-6416, 081-364-6015
เว็บไซต์: http://www.watphraborommathatchainat.com/
อีเมล: watthatcnt@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9029]