วัดพระศรีอารย์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 3
ต.บ้านเลือก  อ.โพธาราม  ราชบุรี 70120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิทิตพัฒนโสภณ

ประวัติพระศรีอารย์
เดิมชื่อ “วัดสระอาน” สันนิษฐานว่า วัดพระศรีอารย์ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2275 ซึ่งแต่เดิมเป็นวัดร้าง ไม่มีภิกษุ สามเณร อยู่จำพรรษา เป็นวัดที่สร้างมาแต่สมัยโบราณ ทราบแต่เพียงว่า มีผู้พบอุโบสถก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร ซึ่งในขณะที่ค้นพบมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก
ภายในอุโบสถมีพระประธานที่สร้างด้วยอิฐเผาถือปูนที่เก่าแก่ บริเวณรอบๆ เป็นป่าไผ่ และมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ ทางด้าน ทิศเหนือของอุโบสถ มีสระน้ำ และศาลปู่ดำ
จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2475 เริ่มมีภิกษุ สามเณร เข้ามาพักจำพรรษา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อปี พ.ศ. 2500 วัดสระอาน ได้เปลี่ยน ชื่อเป็น “วัดพระศรีอารย์”
วัดพระศรีอาร์ย มีศาสนสถาน ศาสนวัตถุและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
พระพุทธสถูปพิมพ์พระศรีอารย์ อุโบสถทองคำร้อยล้าน อุโบสถหลังเก่า สรีระหลวงพ่อขันธ์ ต้นสาละ ค่ายพุทธบุตร ค่ายยุววาทศิลป์ สถานีวิทยุชุมชน

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ้านเลือก   อำเภอ: โพธาราม   จังหวัด: ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์: 70120
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0513]