วัดพลกรัง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 28
ต.พลกรัง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสำเรียง (ฟังสันเทียะ) วิโรจโน จอว.

พระอธิการสำเรียง วิโรจโน เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม วัดพลกรัง

วัดพลกรัง มีป่าไม้ที่เกิดธรรมชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนา บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม  สถานที่จัดงานอยู่นอกวัด เป็นป่าช้าเก่าของวัด และทางวัดจัดปลูกต้นไม้เพิ่มเติมทุกปี นับถึงปัจจุบัน กว่า 20 ปี สามารถอาศัยร่มเงาจากต้นไม้ได้เป็นอย่างดี

พระวิปัสสนาจารย์

  • พระมหาสง่า (ด้วงกำเนิด) ปสุโต  น.ธ.เอก ม.ศ.3
  • พระวิษณุ (ศรีกล้า) ติกฺขวีริโย  น.ธ.เอก ม.6  โทร.087-872-0197

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระครูสมุห์สมชาย (เจียนมะเริง) ปวฑฺฒโน  น.ธ.เอก ปริญญาตรี  เลขานุการเจ้าคณะตำบล โทร.085-416-7225

 

การอบรม

กิจกรรมที่จัดเป็นประจำได้แก่ จัดปฏิบัติธรรม ปริวาสกรรม อบรมเด็กนักเรียน ประชาชนทั่วไป

ภาพบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 46 ม.1   ตำบล: พลกรัง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30000
โทร.: 08-724-4364 ??
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

เดินทางจากตัวเมืองนครราชสีมา ที่สถานีรถ บขส.  มีรถประจำทางสองแถววิ่งเข้าไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านประจำทุกวัน

อีกเส้นทางหนึ่ง จากถนนมิตรภาพ แยกไปทางอำเภอขามทะเลสอ  เลยโรงพยาบาลอำเภอขามทะเลสอ ประมาณ 500 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ตรงไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงวัดพลกรัง

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0807]