วัดพะเนียด


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชุมพร แห่งที่ 3
ต.ขันเงิน  อ.หลังสวน  ชุมพร 86110
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวินัยธรธานี ฐานธมฺโม

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ขันเงิน   อำเภอ: หลังสวน   จังหวัด: ชุมพร   รหัสไปรษณีย์: 86110
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0487]