วัดมาลา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 15
ต.ขามป้อม  อ.เปือยน้อย  ขอนแก่น 40340
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิทักษ์บุญญากร จอว., จต.ขามป้อม

วัดมาลา เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำตำบล ในเขตอำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น มีการปฏิบัติตามปกติโดยเฉพาะ ในวันสำคัญทางศาสนา  บางครั้งเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่น แต่อยู่ในเขตอำเภอขามป้อม เพื่อให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านได้ พร้อมกับได้มีการมอบทุนให้กับเด็กเรียนดี  ในวันอบรมเด็กตามสถานศึกษา สำหรับผู้เรียนดี ประพฤติดี มีการจัดโครงการธรรมสัญจร ภายในตำบล

เจ้าหน้าที่ประสารงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระอธิการสมัย ปภสฺสโร  โทร.083-125-5077

 

การอบรม

มีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ใหว้พระ ในวันสำคัญทางศาสนา เป็นประจำทุกปี มีการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฝึกอบรมนอกสถานที่บ้าง เช่น สถานศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ
เพื่อเข้าถึงนักเรียน และครู

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.1   ตำบล: ขามป้อม   อำเภอ: เปือยน้อย   จังหวัด: ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์: 40340
โทร.: 084-683-6252
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0539]