วัดราชสิงขร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 21
ต.วัดพระยาไกร  อ.บางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาชวลิต สีลเตโช

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วัดพระยาไกร   อำเภอ: บางคอแหลม   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10120
โทร.: 02-292-2572
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0224]