วัดวังตะกู


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 1
ต.วังตะกู  อ.เมือง  นครปฐม 73000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) จอว. ที่ปรึกษา จจ.

 

การอบรม

 
 

 

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00 น. เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ลานปฏิบัติธรรม บริเวณรอบองค์หลวงพ่อเมตตาศักดิ์สิทธิ์
 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 53 ม.2 ซ.วัดวังตะกู ถ.มาลัยแมน   ตำบล: วังตะกู   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครปฐม   รหัสไปรษณีย์: 73000
โทร.: 03-426-1559
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0017]