วัดวังปลัดสามัคคี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 2
ต.ทับทัน  อ.สังขะ  สุรินทร์ 32150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระใบฎีกาจำปี ปญฺญาธโร จอว., ร.จต.ทับทัน

เป็นสำนัก ที่มีความร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ มีลานปฏิบัติธรรม แยกเป็นสัดส่วน

อาคารที่พัก ห้องน้ำ สะดวกสบาย สะอาด เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

 

การอบรม

กิจกรรม

  1. ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
  2. ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  3. ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา

ระเบียบปฏิบัติ

  • นำบริขารส่วนตัวมาด้วย
  • ควรปฏิบัติตามระเบียบของวัด

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 81 ม.8   ตำบล: ทับทัน   อำเภอ: สังขะ   จังหวัด: สุรินทร์   รหัสไปรษณีย์: 32150
โทร.: 089-426-5572
เว็บไซต์: ........
อีเมล: panya710@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

ถนนสายสุรินทร์-อ.สังขะ ก.ม. 39 เลี้ยวซ้ายเข้าไป 3 ก.ม. (วัดวังปลัดสามัคคี)

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0815]