วัดวังยายทอง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 51
ต.วังยายทอง  อ.เทพารักษ์  นครราชสีมา 30210
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสมุห์สมพงษ์ พุทฺธสโร

วัดวังยายทอง (วัดบ้านวังยายทอง)

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วังยายทอง   อำเภอ: เทพารักษ์   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30210
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1212]