วัดวังสมบูรณ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 10
ต.วังสมบูรณ์  อ.วังสมบูรณ์  สระแก้ว 27250
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาฉัตรชัย เขมวํโส จอว., จอ.วังสมบูรณ์

เป็นวัดที่อยู่ติดกับถนน  มีต้นไม้และคลองล้อมรอบวัด มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มเย็น ในบริเวณวัดและลานปฏิบัติธรรมมีสระน้ำอยู่ข้างๆ


 อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา      พระวิปัสสนาจารย์
    พระมหาสงัด สิริธมฺโม              พระธานี  ถาวโร

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระมหาจิระพล ถิรปญฺโญ
 

 

การอบรม

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

จัดปฏิบัติธรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำ และมีการจัดอบรมเยาวชน บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน นำอุบาสกและอุบาสิกาผู้รักษาอุโบสถศีล ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ
เดินจงกรม และจัดปริวาสกรรมอนุเคราะห์พระภิกษุตลอดปี โดยมีพระภิกษุในวัด และพระภิกษุที่เข้าอยู่ปริวาสกรรม ครั้งละ 60-70 รูป

ระเบียบการปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องอยู่ในระเบียบของสำนักฯ ต้องทำวัตร เช้า-เย็น ทุกวัน ไม่จับกลุ่มคุยกัน  

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 111 ม.11 ถ.สระแก้ว-จันทบุรี   ตำบล: วังสมบูรณ์   อำเภอ: วังสมบูรณ์   จังหวัด: สระแก้ว   รหัสไปรษณีย์: 27250
โทร.: 087-1403-661
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

เดินทางโดยรถประจำทาง สายสระบุรี-จันทรบุรี, โคราช-จันทบุรี, บุรีรัมย์-จันทบุรี
รถผ่านหน้าวัดทุกคัน ลงรถแล้วเดินเข้าบริเวณวัดได้เลย

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0865]