วัดศรัทธาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 1
ต.บ่อแก้ว  อ.บ้านม่วง  สกลนคร 47140
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูธรรมธรสมบัติ ธนวฑฺโฒ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ่อแก้ว   อำเภอ: บ้านม่วง   จังหวัด: สกลนคร   รหัสไปรษณีย์: 47140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0204]