วัดศรีอุดมวงศ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 3
ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง  เลย 42130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูอุดมวรานุวัตร

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ศรีสงคราม   อำเภอ: วังสะพุง   จังหวัด: เลย   รหัสไปรษณีย์: 42130
โทร.: 089-840-4968
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0119]