วัดศาลาหนองขอน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2
ต.บึงพะไล  อ.แก้งสนามนาง  นครราชสีมา 30440
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูญาณิสสรคุณ (สมร ญาณิสฺสโร) จอว., จอ.แก้วสนามนาง

สถานที่แห่งนี้บรรยากาศดี มีอาคารไว้รองรับผู้มาปฏิบัติธรรม ได้ครั้งละประมาณ 80-150 คน มีห้องน้ำสุขาเพียงพอ

พระวิปัสสนาจารย์ พระปลัดเสาร์ นรินฺโท 085-202-4559

 

การอบรม

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

  • ปฏิบัิติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ
  • ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสสำคัญอื่นๆ และในวันพระ

ระเบียบปฏิบัติ

  1. ผู้เข้ารับการอบรม ต้องนุ่งห่มเสื้อผ้า ให้สุภาพเรียบร้อย
  2. ห้ามเสพสิ่งเสพติด ทุกชนิด
  3. ต้องมีความเอื้อเฟื้อ ต่อผู้ร่วมเข้ารับการอบรมด้วยกัน
  4. ต้องร่วมทำกิจกรรม ที่ทางวัดหรือทางสำนักตั้งขึ้ัน
  5. ต้องเคารพกฎกติกา รักษามารยาท และเคารพศาสนสถาน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 250 ม.5   ตำบล: บึงพะไล   อำเภอ: แก้งสนามนาง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30440
โทร.: 089-845-1092, 087-374-4523
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

โดยรถยนต์  ใช้เส้นทางสาย บัวใหญ่-ชัยภูมิ (ถนนนิเวศรัตน์) ถึงหน้าโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
เลี้ยวเข้าหมู่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้วสนามนาง ไปอีกประมาณ 3 ก.ม. ก็จะถึงวัดศาลาหนองขอน
อันเป็นสถานที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรม

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0406]