วัดสระกระเทียม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 1
ต.สระกระเทียม  อ.เมือง  นครปฐม 73000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนาวิมล

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: สระกระเทียม   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครปฐม   รหัสไปรษณีย์: 73000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.watsakathiem.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0190]