วัดสระตอง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 144
ต.สายออ  อ.โนนไทย  นครราชสีมา 30220
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ


........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: สายออ   อำเภอ: โนนไทย   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30220
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9331]