วัดสระสี่เหลี่ยม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 18
ต.โคกกระเบื้อง  อ.บ้านเหลื่อม  นครราชสีมา 30350
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูไพโรจนธรรมกิจ (บุญธรรม โชติปญฺโญ) จอว., จต.

สถานที่ติดชุมชน มีศาลาการเปรียญขนาดเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งสามารถจุผู้มาปฏิบัติธรรม รักษาศีลอุโบสถ ประมาณ 500-600 คน
บริเวณรอบวัด มีต้นไม้ร่มรื่นซึ่งมีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง พุทธศาสนิกชนมีความสะดวกต่อการบำเพ็ญกุศล

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด นายจตุพล จันทร์เพ็ง 089-537-2287

 

การอบรม

จัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม,12สิงหาคม และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจัด 3 วัน เป็นอย่างน้อย ซึ่งได้ดำเนินการจัดเป็นประจำ
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งระเบียบหรือข้อปฏิบัติต่างๆ ในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมานานแล้ว

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 68 ม.4   ตำบล: โคกกระเบื้อง   อำเภอ: บ้านเหลื่อม   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30350
โทร.: 086-248-5864
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

จากตัวจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 80 กิโลเมตร

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0422]