วัดสะปำธรรมาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 4
ต.เกาะแก้ว  อ.เมือง  ภูเก็ต 83000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูถิรธรรมมงคล

วัดสะปำธรรมาราม เป็นวัดที่มีอาวาสสัปปายะ ลักษณะทางกายภาพอยู่บนเนินเขาติดชายทะเล มีอากาศถ่ายเทสะดวก ทิวทัศน์สวยงาม มีความสงบร่มรื่น เกิดความผ่อนคลาย อาคารสถานที่ กุฎิ เสนาสนะสร้างสวยงาม สะอาดตา จัดเป็นทัสสนานุตตริยะ ชาวบ้านมีน้ำใจไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงมีความพร้อมในด้านต่างๆในระดับหนึ่ง ในส่วนของวัดและองค์ประกอบอื่นๆ

 

การอบรม

- การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
- การปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา
- การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 11/33 ถ.เทพกระบัตรี   ตำบล: เกาะแก้ว   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ภูเก็ต   รหัสไปรษณีย์: 83000
โทร.: 086 998 9663
เว็บไซต์: ........
อีเมล: taweesak@hotmail.com, taweesak..999@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

ตั้งอยู่ติดถนนเทพกระษัตรี ฝั่งซ้้ายมือ ทางเข้าเมืองภูเก็ต จากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ในเส้นทางเข้าตัวเมือง อยู่ห่างประมาณ 8 กม.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0629]