วัดสำราญนิเวศ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ 1
ต.บุ่ง  อ.เมือง  อำนาจเจริญ 37000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระวิชัยมุนี เมตฺตจิตฺโต จจ.

พระพุทธศาสนาประกอบด้วยคุณลักษณะพิเศษ 4 ประการคือ ศาสนา สถานที่ ศาสนาวัตถุ ศาสนาบุคคล และศาสนธรรม ส่วนประกอบ 4 อย่างนี้
เป็นองค์กรที่ทำให้เกิดความมั่นคงถาวรแห่งพระพุทธศาสนา วัดสำราญนิเวศเป็นวัดหนึ่งในบรรดาวัดเหล่านั้น

วัดสำราญนิเวศตั้งอยู่พื้นที่จำหวัดอำนาจเจริญ ในที่ดินของขุนสกล-คุณแม่บุญเยื่อง สวรรณกูฎ คุณแม่คำหยาด ระพาเพศ และกำนันนวน สุวรรณกูฎ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสามท่านนี้เป็นผู้มีศรัทธามอบที่ดินของตนๆ รวมกันเข้าประมาณ 36 ไร่ ถวายให้สร้างวัด

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บุ่ง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์: 37000
โทร.: 045-512-246
เว็บไซต์: http://www.watsamrannives.com/ [deadlink]
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0193]