วัดสี่แยกแสงเพชร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ 4
ต.หนองมะแซว  อ.เมือง  อำนาจเจริญ 37000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวชิรธรรมรังษี

........

 

การอบรม

(วัดถ้ำแสงเพชรบน)

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองมะแซว   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์: 37000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0393]