วัดหนองตาพด


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 5
ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูไพโรจน์ธรรมานุวัตร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ชะอำ   อำเภอ: ชะอำ   จังหวัด: เพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์: 76120
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://watnongtapot.blogspot.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0152]