วัดหนองเผาถ่าน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 23
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิพิธพัชโรภาส (เหวี่ยน พฺรหฺมจาโร) จร., จต.เขาใหญ่

มีสถานที่สำหรับอบรมพอสมควร ห้องสุขา ห้องน้ำ ก็มีพอรองรับผู้เข้าอบรมได้  มีลานหญ้าไว้สำหรับปฏิบัติการเดินจงกรม และนั่งกรรมฐาน
มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และสถานที่ยังตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือกับทางวีดเป็นอย่างดี
ในด้านอาหารเครื่องดื่ม ก็มีพอสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม
 
พระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ

  • พระปลัดกิตติคุณ อภิธมฺโม  083-784-4014

 

การอบรม

กิจกรรมที่ทางวัดจัดเป็นประจำ

  • บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
  • บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล
  • อบรมเยาวชนค่ายพุทธบุตร

ระเบียบปฏิบัติ

เป็นไปตามกฏกติกาของทางวัด โดยมีแบบจากศูนย์ปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นศูนย์กลางใหญ่ของศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 129 ม.3 ถ.เพชรเกษม   ตำบล: ดอนขุนห้วย   อำเภอ: ชะอำ   จังหวัด: เพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์: 76120
โทร.: 089-133-0415, 03-244-9125
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

จากกรุงเทพ ไปเพชรบุรี เดินทางไปที่อำเภอชะอำ  วัดหนองเผาถ่าน

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0705]