วัดห้วงโสม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 16
ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่  ตราด 23110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูกัลยาณานุรักษ์

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ไม้รูด   อำเภอ: คลองใหญ่   จังหวัด: ตราด   รหัสไปรษณีย์: 23110
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9007]