วัดฬุวรรณาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 65
ต.หนองแวง   อ.บ้านใหม่ไชยพจน์   บุรีรัมย์ 31120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิชิตวรรณาภิราม จต.

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองแวง    อำเภอ: บ้านใหม่ไชยพจน์    จังหวัด: บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์: 31120
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9162]