วัดเขาพระ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ 2
ต.เขาพระ  อ.เมือง  นครนายก 26000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสังฆรักษ์ธานินทร์ (มนินท์ จนฺทโก-ขันเหลา) จอว.

เป็นป่าไม้ร่มรื่น พอสมควร 

ศาสนสถาน

  • มีสถานที่พักรวมชาย/หญิง
  • มีศาลาปฏิบัติธรรม (แต่ยังไม่เป็นเอกเทศ)

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระใบฎีกาสุนทรา อภิปุญฺโญ-เฟื่องอาวรณ์

 

การอบรม

กิจกรรมที่ทางวัดจัดเป็นประจำ

สวดมนต์ ทำวัตร ทุกวันพระ (อาทิตย์ละ 1 ครั้ง) กิจกรรมปฏิบัติธรรมร่วมกัน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 10/3 ม.4   ตำบล: เขาพระ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครนายก   รหัสไปรษณีย์: 26000
โทร.: 085-395-7375 โทรสาร 03-738-6040
เว็บไซต์: ........
อีเมล: maningg@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทางไปวัด

จากตัวเมืองนครนายก มาทางวังรีรีสอร์ท มีป้ายบอกทางชัดเจน
(จากตัวเมืองนครนายก ประมาณ 5 กม.)

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0789]