วัดเปรมศรัทธา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 8
ต.ชิงโค  อ.สิงหนคร  สงขลา 90280
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริเมตตาภรณ์

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ชิงโค   อำเภอ: สิงหนคร   จังหวัด: สงขลา   รหัสไปรษณีย์: 90280
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0386]