วัดเอราวัณ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 29
ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.แก้งคร้อ  ชัยภูมิ 36150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการไพศาล วิสาโร

 
 

 รูปภาพ

00000วัดเอราวัณ (วัดป่าสุคะโต)  มีแนวการปฏิบัติแบบ “การเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน 4” แนวของ “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ” และหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ โดยเน้นสติสัมปชัญญะในอิริยาบถต่างๆ มีรูปแบบของการเดินจงกรม การทำจังหวะมือ และการทำวัตรสวดมนต์ เป็นต้น 

 

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.8 ภูโค้ง บ้านใหม่ไทยเจริญ   ตำบล: ท่ามะไฟหวาน   อำเภอ: แก้งคร้อ   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36150
โทร.: 08-5492-7709, 08-7957-1684
เว็บไซต์: http://www.pasukato.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

โดยรถประจำทาง

  1. นั่งรถประจำทางสายกรุงเทพฯ-เมืองเลย ลงที่อำเภอแก้งคร้อและต่อรถสองแถวในตลาดสด ขึ้นสายแก้งคร้อ-ท่าทางเกวียน (หรือท่ามะไฟหวาน) ลงที่บ้านท่ามะไฟหวานหรือบ้านใหม่ไทยเจริญ (หากต้องการไปวัดป่าสุคะโต) รถเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 17.00 น.
  2. นั่งรถประจำทางสายกรุงเทพฯ-ชัยภูมิ เมื่อถึงชัยภูมิแล้วให้มาขึ้นรถสองแถวสายชัยภูมิ-ท่ามะไฟหวาน ถ้าต้องการไปวัดป่าสุคะโต เมื่อถึงท่ามะไฟหวานแล้วให้ เดินอีก 3 ก.ม. หรือจ้างรถมอเตอร์ไซด์ไปส่งที่วัด รถสองแถวสายชัยภูมิ-ท่ามะไฟหวาน เที่ยวสุดท้ายออกเวลา 16.00 น.

โดยรถส่วนตัว

  1. ผ่านจังหวัดชัยภูมิ ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้เลี้ยวซ้าย เมื่อถึงบ้านท่าหินโงมให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางสายใหญ่ จนถึงบ้านท่ามะไฟหวาน หรือบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทางจากชัยภูมิถึงบ้านท่ามะไฟหวาน ประมาณ 50 ก.ม.
  2. ผ่านจังหวัดชัยภูมิ เมื่อเลยอำเภอแก้งคร้อไป 1 ก.ม. ให้เลี้ยวซ้ายตรงปั๊มน้ำมัน ปตท.แล้วไปตามเส้นทางผ่านบ้านโคกกุง ขึ้นเขาจนถึง บ้านท่ามะไฟหวานหรือบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทางจากแก้งคร้อถึงบ้านท่ามะไฟหวานประมาณ 70 ก.ม.

 

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0663]