วัดแม่สาย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 13
ต.แม่สาย  อ.แม่สาย  เชียงราย 57130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ จอว., จต.แม่สาย

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: แม่สาย   อำเภอ: แม่สาย   จังหวัด: เชียงราย   รหัสไปรษณีย์: 57130
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1541]