วัดโคกหัวแหลม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 44
ต.ละหานปลาค้าว  อ.เมืองยาง  นครราชสีมา 30270
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการธนกร คุณวฑฺฒโก จต.

สภาพป่าไม้เต็งรัง สมบูรณ์มีเนื้อที่มากกว่า 79 ไร่ และมีสวนที่ตั้งเป็นวัดต่างหาก 9 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา จะได้รับประโยชน์ให้แก่ประชาชน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองยาง
กับบ้านละหานปลาค้าว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระครูปคุณธรรมวัตร ปภาธโร จต. 089-941-4852

 

การอบรม

มีการปฏิบัติธรรมทุกวันพระ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 109 ม.5   ตำบล: ละหานปลาค้าว   อำเภอ: เมืองยาง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30270
โทร.: 080-738-3561
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 

รายละเอียดการเดินทางไปวัด

เดินทางชุมพวง มายังเลำทะเมนชัย-มาอำเภอ เมืองอาง เข้าตำบลละหานปลาค้าว

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1205]