วัดโชติทายการาม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 5
ต.ดำเนินสะดวก  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาประกอบ โชติปญฺโญ จร.

 
 

ด้านบรรยากาศ  ร่มรื่น ภายในบริเวณวัดมีการจัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้ ไว้ล้อมรอบวัด

ด้านสถานที่ มีศาลาปฏิบัติธรรม 2 หลัง หลังแรก คือ ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น และ หอสวดมนต์หลังที่ 2 มี 2 ชั้น   มีที่พัก ห้องน้ำห้องสุขา มีโรงครัว โรงอาหาร และมีแม่ครัวไว้ประกอบอาหารสำหรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม

 • พระปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน  โทร.081-269-8549

 

การอบรม

 
 

ขั้นตอนการอบรม

 • ลงทะเบียน
 • ประธานกล่าวเปิดงาน
 • อบรม ภาคเช้า ภาคบ่าย และ ภาคค่ำ
 • ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
 • บรรยายธรรม ภาคบ่าย และภาคค่ำ
 • มอบเกียรติบัตร
 • ปิดโครงการ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 3 ม.1   ตำบล: ดำเนินสะดวก   อำเภอ: ดำเนินสะดวก   จังหวัด: ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์: 70130
โทร.: 03-224-1003, 081-011-8835
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

ไปได้ทั้ง 2 ทางคือทางรถยนต์และทางเรือ

รถโดยสาร

 • จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสาร บขส. จากสถานีขนส่งสายใต้ โดยขึ้นรถ 78 กรุงเทพ-ดำเนินสะดวก ลงปลายทางที่สถานีขนส่งดำเนินสะดวก แล้วต่อด้วยรถโดยสารเล็ก เข้าวัดโชติทายการาม (สุดสาย)
 • จากแม่กลอง  ขึ้นรถแม่กลอง-ดำเนินสะดวก ลงที่ท่ารถ บขส. แล้วขึ้นรถโดยสารเล็ก เข้าวัดโชติทายการาม
 • จากราชบุรี  ขึ้นรถโดยสารเล็กสาย ราชบุรี-วัดโชติทายการาม สุดสายปลายทางที่วัดโชติทายการาม

 

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0687]