วัดโนนกอก


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 31
ต.สามเมือง  อ.สีดา  นครราชสีมา 30430
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก เจ้าอธิการเฉลียว ปุญฺญทโม

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: สามเมือง   อำเภอ: สีดา   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30430
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0810]