วัดโนนคำวิเวก


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 17
ต.นาด่าน  อ.สุวรรณคูหา  หนองบัวลำภู 39270
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิวิตสมณวัตร

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: นาด่าน   อำเภอ: สุวรรณคูหา   จังหวัด: หนองบัวลำภู   รหัสไปรษณีย์: 39270
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0977]