วัดโนนท่อน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 40
ต.หนองแสง  อ.วาปีปทุม  มหาสารคาม 44120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการบุญศรี กนฺตวีโร

วัดโนนท่อน (วัดสระปทุม)

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองแสง   อำเภอ: วาปีปทุม   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44120
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1421]