วัดโพธิ์ศรี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 23
ต.บ้านเดื่อ  อ.เกษตรสมบูรณ์  ชัยภูมิ 36120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูโพธิธรรมประยุต

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ้านเดื่อ   อำเภอ: เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36120
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0657]