วัดโสนันทาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 10
ต.โนนอุดม  อ.เมืองยาง  นครราชสีมา 30270
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการประสาน เขมสรโณ

วัดโสมนันทาราม เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจ ความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชน

แบ่งเป็นเขตพุทธวาส อันประกอบด้วยพระอุโบสถ มหาเจดีย์ พระมหาวิหาร ศาลาการเปรียญ

อาคารเสนาสนะในการประกอบพิธีทำบุญกุศล การนั่งสมาธิภาวนา ปฏิบัติธรรม

เขตสังฆวาส เป็นกุฏีที่พักสงฆ์ ภายในบริเวณวัดร่มรื่น มีป่าไม้ มีสวนอุทยาน สะอาด และเงียบสงบ
สามารถทำกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติธรรม

วิปัสสนาจารย์ ท่านพ่อกดล รุ่งประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายใน พระชิดชัย รตฺนญาโณ

 

การอบรม

กิจกรรมด้านการอบรม

 1. งานพัฒนาสติปัญญาและคถณภาพจิตใจ โดยฝึกสอนปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา แก่พุทธบริษัท เวลา 19.00-20.00 น. ทุกวันไม่เว้น ต่อเนื่องมา 30 ปี
 2. มีการนำพุทธศาสนิกชน รักษาอุโบสถศีลในวันธรรมสวนะ ช่วงเข้าพรรษาทุกปี มีการฟังธรรมทุกวันธรรมสวนะตลอดปี
 3. จัดกิจกรรมอบรมธรรม ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
 4. ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เกี่ยวเนื่องพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันทอดกฐิน เป็นต้น
 5. จัดกิจกรรม อบรมธรรม ปฏิบัติธรรม ในวันสำคัญของชาติ ได้แก่ วันพ่อ 5 ธันวาคม, วันแม่ 12 สิงหาคม เป็นต้น

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 162 ม.1   ตำบล: โนนอุดม   อำเภอ: เมืองยาง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30270
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

 1. จาก จ.นครราชสีมา มาตามถนนมิตรภาพ-หนองคาย ถึงสี่แยก เลี้ยวขวาไปทาง อ.พิมาย
  เดินทางตามเส้นทาง พิมาย มา อ.ชุมพวง
 2. เมื่อถึง อ.ชุมพวง เลยสี่แยกตลาดชุมพวง มาประมาณ 2 ก.ม. ถึงสามแยกชุมพวง - อ.ประทาย
  แล้วเลี้ยวซ้ายมาเส้นทาง อ.ชุมพวง-อ.ประทาย มาถึงบ้านขุนละคร แล้วเลี้ยวขวาเข้า เส้นทางไป
  อ.เมืองยาว วิ่งมาประมาณ 8 ก.ม. มีป้ายเลี้ยวบอกทางเข้าวัดโสนันทาราม
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0414]