วัดใหม่ชัยมงคล


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 41
ต.ทับช้าง  อ.สอยดาว  จันทบุรี 22180
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระสมุห์สุเทพ อาภาธโร

 

วัดใหม่ชัยมงคลเป็นวัดกึ่งวัดป่า ภายในวัดมีการปลูกไม้เบญจพรรณ จึงมีความร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง และมีอาคารปฏิบัติธรรม ขนาดบรรจุผู้ปฏิบัติธรรม
ได้ประมาณ 80 คน

 

การอบรม

 
 

กิจกรรมที่ทางวัดจัดประจำคือ  จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และในวันสำคัญทางพุทธศาสนา จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสสติ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม และมีการปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ มีการนำนักเรียนมาเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม-จริยธรรมอยู่เป็นประจำ

ระเบียบปฏิบัติที่ผู้ที่เข้ารับการอบรมควรทราบ

  1. เมื่อเข้ามาในสำนักปฏิบัติธรรมแล้วต้องสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง เพราะจะเป็นการรบกวนผู้อื่นที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่
  2. ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
  3. ห้ามนำสิ่งเสพติดและอบายมุขเข้ามาในสำนักปฏิบัติธรรม
  4. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่สำนักปฏิบัติธรรมกำหนดไว้

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 39 ม.3 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9   ตำบล: ทับช้าง   อำเภอ: สอยดาว   จังหวัด: จันทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 22180
โทร.: 039-393051
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง การคมนาคมสะดวก

  • โดยรถส่วนตัว จากกรุงเทพฯ  ใช้ถนนสายมอเตอร์เวย์ จะผ่าน จ.ชลบุรี-ระยอง   และเมื่อถึงจันทบุรีให้เดินทางเข้าสู่อำเภอมะขาม  เข้าอำเภอโป่งน้ำร้อน เข้าอำเภอสอยดาว ประมาณ 20 กม. ก็จะถึงวัดใหม่ชัยมงคล
  • โดยรถประจำทาง  มีหลายสายผ่านหน้าวัด เช่น ราชสีมา-จันทบุรี, บุรีรัมย์-จันทบุรี, สระบุรี-จันทบุรี
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1397]