วัดไทรงาม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 17
ต.เมืองบัว  อ.ชุมพลบุรี  สุรินทร์ 32190
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาพรหมปัญญา พฺรหฺมปญฺโญ จอว., จต.สระขุด

 

วัดไทรงาม (วัดไพรงาม)

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เมืองบัว   อำเภอ: ชุมพลบุรี   จังหวัด: สุรินทร์   รหัสไปรษณีย์: 32190
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1558]